Rewitalizacja to pobudzenie do życia przygaszonych piętnem zmian ustrojowych i zniszczeń istnień ludzkich z całym ich otoczeniem, domami, podwórkami, pracą oraz spędzanym czasem wolnym. Nie jest tajemnicą, że bez wsparcia Funduszy Europejskich wiele remontów i renowacji perełek polskiej kultury byłoby utrudnionych, a czasem wręcz niemożliwych. Jednym z nich jest rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego.

Głównym celem projektu pn. „Rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego” jest przywrócenie oraz nadanie funkcji społeczno-gospodarczych obiektom i terenom poprzez rewitalizację zdegradowanego obszaru tego miasta. 

Plac Kościuszki

Rewitalizacja objęła przede wszystkim odnowienie i przebudowę Placu Kościuszki – centrum Konstantynowa Łódzkiego. Zakres działań w ramach tego projektu był bardzo szeroki. Plac jest podzielony na 4 skwery, każdy z nich spełnia inne funkcje i dla każdego z nich zaplanowano inne działania. Bardzo istotny był wzrost atrakcyjności architektonicznej miasta, dlatego na wszystkich skwerach zmodernizowano ciągi piesze i chodniki, odnowiono istniejące i zbudowano nowe oświetlenie. Wykonano rekultywację zieleni, zbudowano nowe alejki, zadbano o małą architekturę. Zadbano o renowację pomników: Tadeusza Kościuszki, Bohaterów II Wojny Światowej oraz tablicy upamiętniającej zamordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Konstantynowa. Rewitalizacja wiąże się również ze zwiększeniem bezpieczeństwa, ponieważ na placu zamontowano dwie kamery monitoringu wizyjnego i włączono je do istniejącego systemu monitoringu miasta.

Cztery strony świata

Placowi Kościuszki nadano nowe funkcje. Na południowo-wschodnim skwerze wybudowano plac zabaw dla najmłodszych dostosowany także dla osób z niepełnosprawnościami. Obok ustawiono zabytkowy wagon tramwajowy. Centralny plac, na którym znajduje się pomnik Tadeusza Kościuszki, został powiększony dzięki przesunięciu pomnika na południe. Zbudowano tam przyłącze energetyczne, w ten sposób powstało miejsce na organizację atrakcyjnych przedsięwzięć, np. lodowiska w zimie czy lokalnych festynów. Na trzecim skwerze, w pobliżu Urzędu Miejskiego, zbudowano letnią atrakcję dla mieszkańców w postaci efektownych fontann podświetlanych w nocy. Zamontowano też zegar słoneczny i gablotę informacyjną, gdzie znajdują się aktualne informacje dotyczące nadchodzących wydarzeń w mieście. Na skwerze północno-wschodnim, przy kościele Narodzenia NMP, utrzymano dotychczasowy, parkowy charakter terenu. 

Dotacje na rewitalizację

Proces rewitalizacji obszarów zurbanizowanych, w tym miast powiatu pabianickiego, wpływa na wzrost poziomu rozwoju regionalnego województwa łódzkiego. Całość projektu pn. „Rewitalizacja centrum Konstantynowa Łódzkiego” została zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu to 4 080 029,04 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 3 358 874,52 zł.