- Otrzymanie absolutorium w tak ciężkim dla samorządów czasie jest dla mnie podwójnym sukcesem – przyznał Krzysztof Habura urzędujący na stanowisku starosty od 2006 roku.

W 2021 roku budżet wyniósł aż 133.426.797 zł.

– Pomimo bardzo trudnych czasów, drożyzny i pandemii realizowaliśmy go w 100 procentach. Szkoły były remontowane, a uczniowie w czasie pandemii mieli dobre warunki do nauki – dodał starosta. - Realizowaliśmy inwestycje drogowe, pomagaliśmy bezrobotnym, wspieraliśmy przedsiębiorców i sportowców. Było to możliwe dzięki ciężkiej pracy wielu osób, za co jestem im wdzięczny.

Starostwo w liczbach

W 2021 roku Starostwo Powiatowe przeznaczyło na pomoc społeczną 39.726.684 zł, z czego 33.891.943 zł to pieniądze pochodzące bezpośrednio z jego budżetu. 879.577 zł to środki z Unii Europejskiej, a 4.165.802 zł wyniosło dofinansowanie z PFRON.

959.400 zł kosztowała przebudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łaskiej i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

125.149 zł Starostwo wydało na wspieranie działań sportowych w powiecie pabianickim.

394.049 zł kosztowała budowa boiska, a 90.000 zł siłownia dla Zespołu Szkół nr 3.

Za 149.900 zł Starostwo kupiło busa - toyotę proace verso long - do przewozu dzieci z placówek opiekuńczych.

1.928.534 zł kosztowało utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach i Konstantynowie Łódzkim.

Prawie 44 miliony złotych Starostwo wydało w ubiegłym roku na edukację uczniów szkół średnich i specjalnych w powiecie pabianickim:

43.710.310 zł  to budżet Starostwa na edukację

31.946.863 zł  wynosi subwencja na oświatę z Budżetu Państwa, to zaledwie 73,06 proc. powiatowego budżetu oświaty

9.721.908 zł  tyle trzeba było dołożyć z kasy Starostwa

1.505.045 zł pozyskano z projektów unijnych

297.886 zł dochodu przyniosło wynajmowanie powiatowej hali sportowej.

250.180 zł – wyniosły dotacje z gmin do budżetu edukacji

Ponad 2,6 mln zł Starostwo wydało na remonty i przebudowy dróg powiatowych:

6.219.455 zł to ogólny budżet Starostwa na drogi powiatowe

2.607.425 zł poszło na remonty dróg, chodników i budowę przepustu

1.137.631 zł to wkład do remontów z kasy powiatu, a 1.469.794 zł wyniosły dotacje i refundacje.

23.555.574 zł kosztowało zatrudnienie bezrobotnych, pomoc dla przedsiębiorców i aktywizacja zawodowa bezrobotnych w 2021 roku w powiecie pabianickim:

12.237.958 zł – to pieniądze przekazane dla 2.554 osób jako tarcza antykryzysowa w pandemii

4.019.510 zł – wyniosło dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnych

3.484.883 zł – kosztowały Powiatowy Urząd Pracy staże

1.027.548 zł – za taką kwotę sfinansowano roboty publiczne

923.793 zł – dotacje na utworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych

Powiat pabianicki zamieszkuje prawie 119.000 osób.