To droga gminna w Piątkowisku, od skrzyżowania z drogą powiatową do granicy z gminą Dobroń. Na czym polega przebudowa?


- W ramach tej inwestycji wykonano 1,1 km jezdni o szerokości 5,5 m z nawierzchnią asfaltową oraz tej samej długości ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej o szerokości 3 m - informuje gmina.

Prócz ścieżki rowerowej i nowej nawierzchni korzystający z drogi zyskali też nową kanalizację deszczową, a na końcowym odcinku rowy, które będą odprowadzać wodę.

Podstawowym elementem odwodnienia w miejscu istniejących rowów będzie nowoprojektowana kanalizacja deszczowa, a w końcowym odcinku istniejące rowy przydrożne.

Na 320 metrach drogi postawiono też nowe, ledowe lampy. Dokładnie osiem, każda o mocy 70W. Kosztowały ponad 69 tys. złotych.

Łączny kosz wykonanych prac to 3.756.762,38 zł, w tym 1.231.980 zł to środki pozyskane z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.