- Nie pozwalamy wycinać drzew, które są zdrowe i nie ma ryzyka, że się przewrócą lub w jakiś sposób zagrażają ludziom czy budynkom – zapewnia Izabela Rzempowska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. - Zalecamy przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych. W zeszłym roku odmówiliśmy usunięcia 63 drzew.

W ciągu pierwszego półrocza 2022 wydano zgodę na usunięcie z terenów gminnych powiatu pabianickiego 192 drzew, w tym 8 przesadzeń. Nakazano wykonanie 465 nasadzeń zastępczych. Tylko w czerwcu Wydział Ochrony Środowiska pozwolił na usunięcie 10 drzew. W ich miejsce zostanie posadzonych 19.

Ekologiczne działania Starostwa to też wspomaganie finansowe strażaków na terenie powiatu pabianickiego. Dzięki temu jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowa Straż Pożarna dostają dofinansowania do sprzętu, bo to właśnie oni usuwają skutki skażenia chemicznego i ekologicznego na terenie naszego powiatu. Dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni.

Natomiast jednostki samorządowe w powiecie dostają pieniądze na rekultywację dzikich wysypisk. W zeszłym roku taki problem miał Konstantynów Łódzki.

Wszystkie szkoły średnie urządzają zieleńce. Sadzą drzewa i krzewy. Te prace też są finansowane przez Starostwo. W tym roku uzupełniony zostanie szpaler jarzębin na terenie przy II Liceum Ogólnokształcącym. Będzie to kosztowało 3.000 zł.

- Trzy lata temu sfinansowaliśmy termomodernizację kolejnej szkoły, Zespołu Szkół nr 3 - mówi starosta Krzysztof Habura. - Zadanie sfinansowano w części ze środków ochrony środowiska w wysokości 558.000 zł. Dziś ta szkoła jest energooszczędna.

Wydział Ochrony Środowiska nadzoruje gospodarkę leśną w lasach ni będących własnością Skarbu Państwa. W oparciu o uproszczone plany urządzenia lasu oraz inwentaryzacje stanu lasu, podejmowane są decyzje dotyczące stanu lasów oraz niezbędnych prac i zabiegów. Jednocześnie dokumentacje leśne są swoistym rejestrem gruntów leśnych i ich właścicieli.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi centralny rejestr form ochrony przyrody. Z rejestru wynika, że obecnie na terenie powiatu mamy 57 pomników przyrody, w tym kilka alei. Są między innymi 43 daglezje zielone w rydzyńskim lesie, ogromny wiąz szypułkowy przy młynie wodnym w Ldzaniu oraz gigantyczne lipy i kolony w parku w Puczniewie. To w sumie 259 potężnych i wiekowych drzew będących pod ochroną.

Gdzie w Pabianicach spotkamy pomniki przyrody?

dąb szypułkowy - obwód: 333 cm, wysokość: 25 m - cmentarz ewangelicki

modrzew europejski - obwód: 286 cm, wysokość: 18 m - cmentarz ewangelicki

lipa drobnolistna - obwód: 427 cm, wysokość: 30 m - cmentarz ewangelicki

lipa drobnolistna - obwód: 320 cm, wysokość: 24 m - parafia św. Floriana

ipa drobnolistna - obwód: 283 cm, wysokość: 20 m - parafia św. Floriana

modrzew europejski - obwód: 251 cm, wysokość: 17 m - parafia św. Floriana

jesion wyniosły - obwód: 346 cm, wysokość: 20 m - park im. J. Słowackiego

kasztanowiec zwyczajny - obwód: 377 cm; wysokość: 17 m - park im. J. Słowackiego

platan klonolistny – obwód: 333 cm, wysokość: 20 m - park im. J. Słowackiego

aleja 47 dębów szypułkowych - o obwodach od 175 do 332 cm - ul. Zagajnikowa

aleja 52 dębów szypułkowych i 11 dębów czerwonych o obwodach od 146 cm do 273 cm - PCM przy ul. Jana Pawła II