- Dbamy o zieleń. Uzupełniliśmy w minionym roku szpaler drzew na terenie II Liceum Ogólnokształcącego- mówi Krzysztof Habura, starosta pabianicki. - Posadziliśmy tam jarzębiny. Kosztowało to 3.000 zł. Pielęgnujemy też drzewa i krzewy przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Partyzanckiej. Rocznie kosztuje to 17.000 zł.

W minionym roku Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa kazał posadzić 802 drzewa. Wydał też zgodę na usunięcie 448 drzew i zakazał wycięcia 204. Kolejnych 39 drzew powalono i uprzątnięto przez służby lub straż pożarną.

W grudniu 2022 roku wydano zgodę na wycięcie 61 drzew, ale nakazano również 101 nasadzeń zastępczych. W 2021 roku pod piły poszło 469 drzew. Kto wycinał, ten musiał posadzić nowe - w 2021 roku nakazano 651 nasadzeń. Odmówiono też usunięcia 63 drzew.

Ponadto wydano 1.175 zaświadczenia dotyczące objęcia działki inwentaryzacją stanu lasu lub uproszczonym planem urządzenia lasu.

- W grudniu mieszkańcy powiatu otrzymali 59 takich zaświadczeń- informuje Starostwo. - W 2022 roku w wydziale przyjęto i wydano 227 świadectw legalności drewna. W grudniu zanotowano 13 zgłoszeń i 6 świadectw legalności.

Pozyskano następujące ilości drewna: 1.983 metrów sześciennych drewna sosnowego iglastego i 593 liściastego oraz 1.190 metrów sześciennych dłużycowego iglastego i 161 liściastego. Prace przeprowadzono na 256 działkach o powierzchni 251,4 ha.