Udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP z terenu powiatu pabianickiego wzięło 17 drużyn.

Najlepsze czasy i kwalifikację do zawodów wojewódzkich uzyskały drużyny z: OSP KSRG Kudrowice – dziewczęta, OSP Lutomiersk – chłopcy.

W zawodach wystartowały również drużyny z: OSP w Pawlikowicach - woj. łódzkie, OSP w Chechle, OSP KSRG Dobroń, OSP Konstantynów, OSP Konin, OSP Kazimierz, OSP Markówka, OSP Piątkowisko, OSP Górka Pabianicka-Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, OSP Górka Pabianicka, OSP KSRG Szydłów.

Gospodarzem zawodów była gmina Lutomiersk z burmistrzem Tadeuszem Borkowskim na czele i z przewodniczącym Rady Miejskiej Tadeuszem Rychlikiem.

Fundatorem pucharów było Starostwo Powiatowe w Pabianicach.