Maluchy dowiedziały się na przykład, dlaczego trzeba pomagać słabszym i chorym oraz ćwiczyły prawidłowe mycie rączek i ząbków. Uczyły się, jak dbać o prawidłową postawę ciała i prawidłowo wybierać numery do pogotowia, straży pożarnej czy policji. Superwiewiórka i jej pomocnicy zdradzili też dzieciom, w jakich miejscach mogą się bezpiecznie bawić. Przedszkolaki dowiedziały się m.in., że nie wolno grać w piłkę przy jezdni i zjeżdżać na sankach z górki, która znajduje się przy szosie. Po każdych zajęciach dzieci dostawały tematyczne malowanki, a na zakończenie każdemu przedszkolakowi Superwiewiórka wręczyła na pamiątkę dyplom.

W rolę Superwiewiróki i jej pomocników wcieliły się wolontariuszki Polskiego Czerwonego Krzyża, które razem z Małgorzatą Grabarz prowadziły zajęcia z historii PCK, bezpieczeństwa na drodze i prawidłowej higieny.