Przedszkolny przegląd wiedzy o bezpieczeństwie poprzedziły dwa wydarzenia. Pierwszym były zajęcia pt. „Bądź bezpieczny na drodze”, zorganizowane w Bibliotece Pedagogicznej. W ich trakcie dzieci przypomniały sobie m.in. wiadomości dotyczące znajomości podstawowych zasad ruchu drogowego.

Drugim wydarzeniem były zajęcia pt. „Kiedy ogień bucha – buch! Kto pomoże - strażak zuch!” w jednostce Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Pabianicach. Tam dzieciaki zapoznały się z przyczynami i skutkami powstawania pożarów, uczyły się co robić, gdy zobaczą pożar i przypomniały sobie najważniejsze numery alarmowe.

Podczas przeglądu wiedzy o bezpieczeństwie dzieci wykonywały zadania związane z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w rozmaitych sytuacjach.

Na zakończenie przeglądu grupy zostały nagrodzone dyplomami „Bezpiecznego Przedszkolaka”, a dzieciom wręczono medale.