Straż Miejska wraz z uczniami zorganizowała w szkołach kąciki prawne. To miejsca, w których zamieszczane będą ważne dla młodzieży informacje z zakresu prawa.
Pomysł ten narodził się po szkolnych spotkaniach z sędzią Anną Marią Wesołowską. Pani sędzia zachęcała na nich do systematycznej edukacji prawnej dzieci i młodzieży oraz rodziców. Po co? By dzieci wiedziały, że nikt bezkarnie nie może ich obrażać i być wobec nich w jakikolwiek sposób agresywny.

W kąciku tym znajduje się również skrzynka korczakowska. Jest to anonimowa skrzynka pytań, do której uczniowie mogą wrzucać karteczki z pytaniami, zgłaszać trudne sprawy lub inne informacje dotyczące różnych sfer życia szkoły.


Kącik prawny przygotowały szkoły podstawowe nr 3, 8, 5, 13, 14, i 17.