Przez pięć lat przewinęły się przez niego 92 osoby (najczęściej alimenciarze i osoby skazane wyrokiem sądu za drobne przewinienia), które na poczet kar sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci lub zamalowywały szpecące napisy na elewacjach budynków.

Począwszy od 2017 roku skazani przepracowali na rzecz Pabianic 8198 godzin.

- Przyjmując w rozliczeniu najniższą stawkę godzinową w wysokości 10 zł/netto, skazani pod naszym nadzorem wykonali prace za kwotę 81.980 złotych – wylicza Tomasz Makrocki, komendant Straży Miejskiej.

Tak wygląda program w liczbach:

2017r. - 1383 godziny przepracowane przez 26 skazanych

2018r. - 1837 godzin przepracowanych przez 22 skazanych

2019r. - 1328 godzin przepracowanych przez 14 skazanych

2020r. - 1734 godziny przepracowane przez 14 skazanych

2021r. - 1916 godzin przepracowanych przez 16 skazanych

- Przedstawiona analiza potwierdza celowość i zasadność prowadzonych przez nas działań, które przynoszą realne korzyści finansowe dla miasta i dlatego będą dalej kontynuowane - dodaje komendant.