Musieli przygotować i przeprowadzić debatę na temat Unii Europejskiej. Do wyboru mieli kilka tematów. Ten, który wybrali, dotyczył korzyści, jakie daje nam członkostwo w UE.

Debatę przeprowadzili w Zespole Szkół ZNP w Łodzi. Młodzi ludzie zaprosili do udziału w rozmowie nie tylko uczniów szkoły, ale również studentów Wydziału Europeistyki Uniwersytetu Łódzkiego i ekspertów w dziedzinie funduszy europejskich.

Jedną z części ocenianych przez organizatorów debaty była jej promocja w mediach. Młodzież opowiadała o swoim przedsięwzięciu w radiu oraz w „Życiu Pabianic” w wydaniu papierowym i internetowym.

- Podczas debaty poruszyliśmy tematy dotyczące projektów edukacyjnych dla młodzieży „Comenius” i „Erasmus”, dotacji europejskich, korzyści gospodarczo-finansowych i reprezentacji Polski za granicą – tłumaczy Julia Nita.

Teraz ich pracę oceni komisja. Jeśli się spodoba, młodzi ludzie pojadą 1 czerwca do Sejmu i wezmą udział w obradach jako posłowie i posłanki. Z całej Polski pojedzie 460 uczniów. Województwo łódzkie ma 28 mandatów.

- Młodzież bardzo zaangażowała się w projekt. Przygotowanie takiej debaty wymagało dużo czasu. Rozreklamowali ją plakatami i ulotkami, które wisiały na terenie szkoły – mówi Aleksandra Jędrzejewska, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie.

- Byliśmy już kiedyś w Sejmie na wycieczce. Ten projekt daje większe możliwości. Usiądziemy na tych samych siedzeniach co posłowie, będziemy podejmować ważne decyzje w sprawach państwowych. To byłoby ogromne przeżycie – mówi Kacper Miller.

Julia i Kacper działają w samorządzie szkolnym. Oboje chodzili do Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach. Kacper ma na swoim koncie 3. miejsce w dyktandzie ekologicznym, 1. miejsce w konkursie z języka angielskiego i 3. miejsce w dyktandzie z języka niemieckiego na szczeblu wojewódzkim. Julia zajęła 1. miejsce w konkursie ekologicznym. Z licznymi sukcesami bierze udział w zawodach sportowych: bieganie, pływanie, koszykówka i siatkówka. Oprócz tego tańczy. Oboje gimnazjaliści mają średnią ocen powyżej 5,5.