Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to bezpłatna akcja edukacyjna, w której mogą uczestniczyć szkoły z różnych stron świata. W tym roku do tego wydarzenia dołączyła Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach.

Akcja ma zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w niecodzienny sposób. Tabliczkowa wiedza sprawdzana jest podczas krótkich egzaminów, w których egzaminatorami są… uczniowie. Tworzą oni specjalne komisje oraz patrole egzaminacyjne. Zaopatrzeni w losy, przepytują starszych kolegów oraz dorosłych.

W SP w Pawlikowicach w akcji wzięło udział 70 osób. Byli to uczniowie i pracownicy szkoły. Prawie wszyscy wykazali się bardzo dobrą znajomością tabliczki mnożenia, a ci, którym się to nie udało za pierwszym podejściem, przystępowali - po określonym w regulaminie czasie – do egzaminu poprawkowego. Uczestnicy, którzy zdali egzamin, otrzymywali od członków komisji Legitymację Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Koordynatorem akcji w szkole była Katarzyna Pawicka.