W piątek 19 marca o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultur rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Głównym organizatorem imprezy była Komenda Główna Straży Pożarnej w Pabianicach przy współpracy z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego Starostwa Pabianickiego.

- Celem całego przedsięwzięcia było poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zagrożeń występujących we współczesnym świecie, wyrobienie skutecznych reakcji w czasie występowania katastrof, jak również związanej z tym działalności służb ratowniczych. Wybór najlepszych prac był bardzo trudny. Prace były bardzo różnorodne, wykonane różnymi technikami – mówi Paweł Glapa, kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wieku 6-16 lat, oraz uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowych (bez ograniczeń wiekowych). I tak w grupie pierwszej (6-8 lat) wygrała praca Emilii Kutli ze Szkoły Podstawowej w Bychlewie. W drugiej kategorii (9-12 lat) najlepsza okazała się Anna Cłapa ze Szkoły Podstawowej w Petrykozach. W trzeciej kategorii wiekowej (13-16 lat) największy zachwyt wzbudziła praca Łukasza Franczaka z Gimnazjum nr 3.