Zajęcia z przedszkolakami z grup II i III przeprowadzili przedstawiciele Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”.
Dzieci dowiedziały się, jak i kiedy prawidłowo dokarmiać ptaki i inne zwierzęta tak, by nie wyrządzić im krzywdy.

Na zakończenie współpracy z ośrodkiem „Źródła” maluchy otrzymały dyplomy, medale „Małego Ekologa” oraz gry „Ekologiczne Pajączki”.