Zaproszeni przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przedstawiciele:Nadleśnictwa Kolumna, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Ogrodu Zoologicznego w Łodzi, Ogrodu Botanicznego w Łodzi, Leśnictwa Miejskiego w Łodzi i Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Łodzi zachęcili uczestników targów do korzystania z nieodpłatnej aktywnej edukacji z zajęć terenowych.

Celem targów było zapoznanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych powiatu pabianickiego z bogatą ofertą partnerów szkoły – instytucji wspierających oświatę w realizacji zadań z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej. Wszystkie informacje wsparte zostały obszernymi prezentacjami multimedialnymi i różnorodnymi folderami, zachęcającymi do współpracy.

Do kształcenia dzieci i młodzieży w tym zakresie zobowiązuje nauczycieli podstawa programowa i jeden z głównych kierunków polityki państwa.