Na zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej dzieciaki lepiły w masie solnej.

- Powstała niezliczona ilość „śniegowych” gwiazdek, a każda inna i niepowtarzalnie piękna, zupełnie jak w przyrodzie – wspomina Halina Grochowalska, kierownik Filii nr 5 dla dzieci i młodzieży.

Dumni mali artyści stworzone w bibliotece dzieła zabrali do domów.