Pod czujnym okiem ludowych twórców rzeźbiły w drewnie, wyplatały koszyki oraz tworzyły piękne, ludowe wycinanki. Na zakończenie wszystkie prace umieściły na miniplanie filmowym, ucząc się obsługi aparatu i kamery.