Pod czujnym okiem pani Kasi poznają perełki literatury dla dzieci.

Na jednym ze spotkań omawiane były wiersze Danuty Wawiłow. Opowiadają one o przyrodzie oraz świętach, wzbogacając wiedzę dzieci i rozwijając zainteresowania czytelnicze, tak bardzo cenne w skomputeryzowanym świecie. Wiersze bardzo podobały się dzieciom. W skupieniu wsłuchiwały się w ich treść, aby potem wziąć udział w dyskusji, a następnie wykonać ilustrację do wybranego utworu.