Po wejściu do sklepu wszystkie dzieci oznajmiły, że miejsce wycieczki nie jest dla nich czymś nowym, bo już tu były. Okazało się jednak, że warsztaty wcale nie będą w sklepie, ale w salce specjalnie przeznaczonej do tego typu działań.

Na początek dzieci obejrzały prezentację multimedialną o tematyce przyrodniczej. Z niej dowiedziały się m.in., jakie są kolejne etapy sadzenia roślin i czemu to służy. Po tym krótkim wstępie przedszkolaki przeszły do pomieszczania, gdzie ubrane w ogrodnicze fartuszki zajęły się sadzeniem bratków w doniczkach. Na zakończenie dostały dyplomy i upominki w postaci własnoręcznie zasadzonych bratków.