Konkurs został zorganizowany przez pabianicki oddział PTTK oraz Gminny Dom Kultury w Ksawerowie. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. Nie pojawiło się żadne gimnazjum. 

Na konkurs nadesłano 19 prac napisanych łącznie przez 24 uczniów. Wśród nich pojawiło się 5 multimedialnych i 2 zbiorowe. Wśród uczestników zostały rozlosowane nagrody rzeczowe, otrzymali je: Kamil Dymecki, Weronika Jakubek, Adrianna Chrzan, Agata Żurawska i Weronika Obłuża.

Dodatkowym punktem programu było wręczenie odznaczeń honorowego członka dla Wojciecha Poczty i Sławomira Saładaja.

Organizatorzy konkursu podziękowali wszystkim uczestnikom oraz zachęcili ich do dalszego czynnego udziału w konkursach organizowanych przez PTTK.