Najmłodsze przedszkolaki zdobywały wiedzę na temat drzew. Już teraz mogą powiedzieć, do czego potrzebne są drzewa, jaki są zbudowane i dlaczego należy je chronić. Mogły tego doświadczyć będąc drzewami, w które zamieniły się za pomocą czarodziejskiej różdżki. Na koniec swoje przeżycia przelały na papier. W ten sposób powstały prace, które ozdobiły przedszkolny korytarz.

Starsze dzieci, 5-, 6-letnie zajęły się tematem: ”Po co komu woda?”. Dyskutowały nad znaczeniem wody w przyrodzie, badały jej stany skupienia. Wyszukiwały na globusie obszarów wody i okazało się, że większość naszej planety zajmuje właśnie woda, niestety słona. Uświadomiły sobie, jak ważne jest dla całej Ziemi oszczędzanie wody oraz podały swoje propozycje oszczędzania. Dowiedziały się także, jak wygląda proces oczyszczania ścieków i co zrobić, aby pozyskać czystą wodę. Następnie dzieci wykonały wspólnie plakat, na którym rysowały miejsca występowania tej niezwykle cennej cieczy. Na sylwetkach kropelek rysowały także, w jaki sposób wykorzystujemy wodę. Kolejne warsztaty to „Zwierzyniec”, czyli poznanie cech charakterystycznych i środowiska życia wybranych zwierząt. Po spotkaniu pozostały dzieciom własnoręcznie wykonane maski, które posłużyły do zabaw.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowanie dzieci, a zostały zrealizowane w ramach projektu edukacyjnego „Z ekologią za pan brat, badamy otaczający świat” dofinansowanego ze środków Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.