Dla uczczenia tej okrągłej rocznicy Zarząd PCK zorganizował spotkanie z byłymi działaczami – seniorami. Na spotkaniu wspominali miłe czasy, jak i trudności, na jakie napotykali podczas swojej działalności. Pomimo wielu trudności stowarzyszenie zawsze miało wielu działaczy. Andrzej Boczek, pełniący niegdyś funkcję skarbnika Koła Zakładowego PCK Pamotex wspominał czasy, kiedy koło liczyło ponad 1.000 osób. Z dużym zainteresowaniem w opowieści wsłuchiwała się młodzież, która również dzieliła się swoimi obecnymi sukcesami: I miejscem w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej w Moszczenicy i III miejscem w XXI Okręgowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy.

Spotkanie pokoleń było zapoczątkowaniem świętowania grup SIM PCK.