Powtarzając słowa roty, pierwszoklasiści przysięgali na sztandar szkoły dbać o jej dobre imię, godnie ją reprezentować, wywiązywać się z obowiązków, pogłębiać wiedzę oraz szanować siebie i innych.
Ślubowanie było częścią akademii przygotowanej w związku ze Świętem Niepodległości. Przypomnijmy, że akademia odbyła się w świeżo wyremontowanej sali gimnastycznej. Była to pierwsza uroczystość szkolna w nowej sali.