Z okazji trwającego roku Juliana Tuwima 9 maja grupa z Przedszkola Miejskiego nr 2 odbyła podróż do świata stworzonego przez tego wspaniałego poetę. Dzieci poznały krótką biografię Tuwima i odgadywały tytuły wierszy, oglądając ilustracje jego utworów, które zostały wykonane przez uczniów szkół specjalnych na konkurs plastyczny pt. „Tuwimowskie Strofy”. Na zakończenie przedszkolaki w stworzonych przez siebie przebraniach z wielkim przejęciem odegrały wiersz „Rzepka”.