Niezwykłym dlatego, że swoje prace wykonały z materiałów przeznaczonych do recycklingu. Wpłynęło bardzo dużo rysunków, na których rodzice i dzieci wykazali ogromną kreatywność. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i kolorowanki.
- Od kilku lat w głównym tematem w Przedszkolu Miejskim nr 3 jest ekologia – mówi Beata Kłos, dyrektorka PM 3. – Systematycznie udaje nam się pozyskać pieniądze z WFOŚiGW.