Dzieci oglądały magnolie, pierwiosnki, sasanki oraz wiele ciekawych roślin zakwitających wiosną. Największą atrakcją było bogactwo tulipanów, mieniących się różnymi barwami oraz alpinarium. W nim to przedszkolaki mogły poczuć się jak w górach!

Wycieczka, w całości finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jest jednym z pierwszych działań w ramach realizacji projektu ekologicznego „Ekoprzedszkolak przyjacielem natury”.