Aby dostać się do przedszkolnej braci, musiały złożyć uroczystą przysięgę. Obiecały, że: „co dzień rano będą miały buzię roześmianą. Nie będą płakać ani szlochać, a przedszkolne ciocie kochać. Przyrzekły zabawki szanować i salę ptysiową porządkować”. Każde dziecko w nagrodę zostało odznaczone medalem.