W dniach 18-24 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie odbył się cykl imprez promujący tradycję i oświatę rolniczą, której najważniejszym wydarzeniem był jubileusz 70-lecia szkoły.

Zacna jubilatka jest prawdziwą perłą w naszym regionie. Jej dynamiczny rozwój, bogate tradycje i prestiż powodują, iż jest wyjątkową kuźnią fachowców dla rolnictwa.

Mury szkoły opuściło już ponad 7 tysięcy absolwentów. Aktualnie Centrum Kształcenia Rolniczego proponuje m.in. naukę w następujących zawodach:

- technik architektury krajobrazu,

- technik agrobiznesu,

- technik mechanizacji rolnictwa,

- ogrodnik,

- operator pojazdów rolniczych.

W ramach projektu, który uzyskał patronat marszałka województwa łódzkiego - Witolda Stępnia, odbył się zjazd absolwentów szkoły, uroczystości jubileuszowe, piknik rolniczy, akcja promocyjna zawodów sektora rolniczego oraz spektakularna wystawa malarstwa „Pejzaż rolniczy województwa łódzkiego”.

Regionalnym partnerem wydarzenia było województwo łódzkie.