Marta Fox, znakomita autorka powieści dla młodzieży, przyjedzie do Pabianic 20 kwietnia (poniedziałek). Będzie można się z nią spotkać w Galerii ex libris Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. św. Jana 10 o godz. 9.30.

Marta Fox - urodziła się 1 stycznia 1952 r. w Siemianowicach Śląskich. Pisarka, poetka, eseistka. Ukończyła filologię polską, pracowała jako nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka. Od 1983 roku zajmuje się działalnością dziennikarską. Publikuje teksty na łamach m.in. "Gońca Teatralnego", "Teatru", "Opcji", "Poezji", "Autografu" (Gdańsk), "Magazynu Literackiego", "Wiadomości Kulturalnych" i "Twojego Stylu". Była kierownikiem literackim Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie. Należy do Towarzystwa Kultury Teatralnej (w latach 1994-1998 prezes Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach), Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Marta Fox zadebiutowała w 1989 opublikowanym w piśmie "TAK i NIE" opowiadaniem Gra, za które otrzymała Grand Prix w Konkursie Literatury Miłosnej w Lubinie. Jej wiersze tłumaczono na niemiecki, angielski i hiszpański. Tematem twórczości prozatorskiej Marty Fox są problemy dzieci i młodzieży, związane głównie z dojrzewaniem emocjonalnym. Autorka odmalowuje postacie bohaterów i środowisk, w jakich się obracają, z dużym znawstwem współczesnych realiów. Dotyczy to zwłaszcza języka, ale także zwyczajów, np. używania komputera (elektroniczny dziennik czy korespondencja przez pocztę elektroniczną). Jest matką Magdaleny i Agaty. Agata jest żoną wokalisty zespołu Feel, Piotra Kupichy.