Za co? Za „osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawą bazę oraz zapewnianie młodzieży bezpieczeństwa w szkole”.

Jednak podstawowym kryterium przyznania wyróżnienia Wiarygodna Szkoła było uzyskanie przez ZS nr 2 wysokiego wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. EWD w bardzo ładny sposób ukazuje, jaki postęp zrobił uczeń w trakcie nauki w szkole. Jest to m.in. porównanie wyników egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.

By zdobyć cenny tytuł, „Elektryk” zgłosił się do programu Wiarygodna Szkoła. Program ten wyróżnia najlepsze szkoły w Polsce, które dzięki właściwemu poziomowi nauczania osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Udział w programie jest także potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo swoim uczniom.

Portfolio wszystkich wyróżnionych szkół można zobaczyć na stronie: www.wiarygodna-szkola.pl w zakładce Wiarygodne Szkoły, a także na Facebooku, wpisując hasło Wiarygodna Szkoła.