Igrzyska dzieci i młodzieży w szachach przeprowadzono w zespole szkół prywatnych „Heureka”.

W zmaganiach młodszych uczniów najlepiej poradzili sobie reprezentanci Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach w składzie: Bartosz Misiak, Jan Otomański, Antoni Pawicki, Amelia Wasiak (opiekun Andrzej Jurga).

Kolejne miejsca zajęły: SP w Chechle, SP w Bychlewie, SP 14, SP 5, SP 3, SP 1, SP 9 i SP 17.

W mistrzostwach powiatu młodzieży zwyciężyła ekipa z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piątkowisku: Jakub Gasewicz, Jan Gorzela, Iga Jarmakowska, Stanisław Woszkowski (opiekun Jacek Helbik).

Następne były reprezentacje z: SP 1, „Heureki”, SP 16 i SP 15.

Organizatorem zawodów był nasz Młodzieżowy Dom Kultury.