- W ostatnim czasie uczniowie szkoły odnieśli wiele sukcesów, czym rozsławili powiat pabianicki - nie kryje dumy Henryk Kucharski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 przy ul. św. Jana 27.

27 marca w Muzeum Miasta Łodzi odbyło się podsumowanie XVIII Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych.

 Konkurs fotograficzny - I miejsce Daria Szkudlarek – kl. III Ta, za fotografię „Barwy szczęścia”. Konkurs plastyczny - II miejsce Marcin Wlazłowicz  - kl. IV Ti, za pracę „Apatia”. Konkurs literacki - wyróżnienie – Marcin Badowski – kl. I Tc/ż, za utwór „Ognistooki”. Opiekunem uczniów jest Monika Pawłowska-Wielebska.

Julia Sobańska - uczennica kl. I Tc/ż – zdobyła II nagrodę w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym w Lublinie pod hasłem „Ilustracje do wierszy Jozefa Czechowicza i Juliana Tuwima”. Wykonała ilustrację do utworu „Klinika Lalek” J. Czechowicza.

Jakub Kłys, Mariusz Chalczyński, Kamil Piątkowski, Damian Pawelczyk, Adam Puhacz zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego konkursu InfoSukces.

- Po ponad czterech tygodniach zmagań nasza szkoła została sklasyfikowana na pierwszym miejscu w rankingu wojewódzkim i piątym w rankingu krajowym. Szczególnie dumni jesteśmy z tego, że w porównaniu do poprzedniego rankingu awansowaliśmy aż o 19 miejsc - zdradza dyrektor Kucharski. - IT Szkoła to internetowy, otwarty program przeduniwersyteckich studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką ICT.

Celem programu IT Szkoła jest między innymi podwyższenie kompetencji ICT uczniów szkół ponadgimnazjalnych i innych zainteresowanych osób, niezbędnych do dalszego kształcenia się na studiach wyższych, do podjęcia zatrudnienia lub dla potrzeb samokształcenia. Program stwarza także możliwości rozwijania zainteresowań naukowych w tym zakresie uczniom i innym uczestnikom programu, uzdolnionym informatycznie.