Każde dziecko przyniosło tego dnia do przedszkola ulubionego misia. Przedszkolaki przygotowały przedstawienie o przygodach Misia Uszatka i jego przyjaciół, a dla pluszowego jubilata przygotowano tort z jego podobizną.

Pasowanie na przedszkolaka miało bardzo uroczysty charakter. Dzieci powtarzały słowa przysięgi, a pani dyrektor Barbara Olszewska pasowała każde z nich. Przedszkolaki dostały dyplomy, birety i odznaki z podobizną Misia Uszatka.