Dzieci mówiły wiersze i brały udział w licznych konkursach. Odegnały zimę, powtarzając kilkakrotnie w stronę marzanny: „Uciekaj zimo, nie chcemy cię już!”.

Podsumowaniem uroczystości był konkurs recytatorski „Wiersze o wiośnie”. Chętne przedszkolaki pochwaliły się umiejętnościami aktorskimi. Na wszystkich czekały gromkie brawa i nagrody.

Bal Wiosny przygotowały nauczycielki: pani Ewelina i pani Małgosia.