Nauczyły się tego podczas przeglądu wiedzy o bezpieczeństwie.

Na zajęciach dzieci wykonywały zadania dotyczące bezpieczeństwa na drodze, w domu oraz w kontakcie z nieznajomym. Podczas rozmaitych konkurencji wykorzystywały swoją wiedzę dotyczącą znajomości numerów alarmowych służb ratowniczych i sytuacji, w których należy z nich korzystać.

Organizatorkami przeglądu były autorki programu „Bezpieczny przedszkolak – mądry przedszkolak”: nauczycielki A. Baśko i K. Wota-Magdziarz.

Patroni honorowi zajęć: Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej oraz Pabianickie Centrum Medyczne.