To już jedenasta edycja ogólnopolskiego konkursu piosenki Kumak. Choć finał dopiero 13 kwietnia, już można się zgłaszać.

Jakie są zasady?

1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do nadesłania karty zgłoszenia (dostępnej na stronie mdk-pabianice.pl) oraz nagrania demo prezentowanych utworów w formacie mp3 na adres email: mdkpabianice@gmail.com do 29 marca 2013. Jakość nagrania nie będzie oceniana, ale powinna pozwalać na bezproblemową ocenę.

2. Do udziału w konkursie mogą przystąpić soliści-wokaliści i zespoły wokalne (maksymalnie 4-osobowe).

3. Utwory mogą być wykonywane z podkładem muzycznym zarejestrowanym na płycie kompaktowej (CD-audio, nieporysowanej i niezniszczonej) lub akompaniamentem pianina (organizator nie zapewnia akompaniatora).

3. Jakość podkładu powinna być przynajmniej dobra. Słaby podkład wpływa negatywnie na całość wykonania, lecz go nie przekreśla.

4. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie dwie piosenki, w tym co najmniej jedną w języku polskim. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do wyboru jednego z dwóch prezentowanych utworów.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:

- eliminacje na podstawie nadesłanych nagrań (informacja o wynikach zostanie zamieszczona na stronie internetowej MDK-u, www.mdk-pabianice.pl do 5 kwietnia 2013),

- prezentacje konkursowe uczestników wybranych w eliminacjach.

 

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu wnoszą opłatę akredytacyjną w wysokości:
- solista – 25 zł,

- zespół – 15 zł za osobę.

Wpłaty będą przyjmowane w dniu konkursu do godz. 11.30.

Uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe: 6-10 lat,11-15 lat, 16 i więcej lat.