Ideą przeglądu jest pobudzanie pasji dzieci, wzmacnianie ich pewności siebie oraz wiary we własne możliwości.

- Przedszkolaki udowodniły, że mają szerokie zainteresowania, uzdolnienia i talenty – uważają organizatorki.

Zgromadzona w „jedenastce” publiczność obejrzała 10 występów, w tym: kabaret w wykonaniu dzieci z PM 11, układy taneczne zaprezentowane przez dzieci z PM 2, 5, 6, 13 i 15, inscenizację wiersza przedstawioną przez dzieci z PM 12, piosenki wykonane przez dzieci z PM 4 i 16 oraz recytację wiersza urozmaiconą grą na instrumencie w wykonaniu dzieci z PM 3.

Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Radę Rodziców PM 11 oraz Urząd Miejski. Na zakończenie spotkania na dzieci czekał pyszny i zdrowy poczęstunek.

Łowczyniami 35 dziecięcych talentów oraz organizatorkami gali były nauczycielki: Magdalena Chołys, Anna Dyniak, Anna Łukasik–Frątczak, Barbara Morawiec, Anna Pacyniak-Gieranowska oraz Monika Witusik.