Dzieci, choć mają dopiero 4 lata, znakomicie odnalazły się w swoich rolach. Troskliwa Maryja (Nikola Lignar) i opiekuńczy Józef (Kubuś Szydłowski) wzruszyli widzów grą aktorską. Białe skrzydła, srebrne aureole i małe latarenki to atrybuty aniołów: Zuzi Kardas, Sary Korony, Milenki Niewiadomskiej, Julii Kotlickiej i Mai Nowak). Dziewczynki z wielkim wdziękiem wykonały układ taneczny do piosenki „Ding Dong”. Dawkę energii dostarczyli też wszystkim pasterze: Oluś Antosik, Oluś Rybak, Kubuś Wroniszewski, Norbert Jakubiak, Szymuś Kluczyk, Kacperek Miler, Natan Braczkowski, Hubert Stępień, Xavier Żurawik, Kubuś Zasada oraz Michał Wawrzyński, którzy w tańcu z ciupagami radowali się z narodzenia Jezusa. Ważnymi postaciami byli też trzej królowie: Adam Dybała, Fabian Kraszewski i Kubuś Latkowski. Chłopcy z prawdziwym majestatem złożyli dary i jak sami mówili - były to ich wymarzone role. W ten magiczny dzień podczas jasełek pojawił się też śnieg, który na krótki moment obsypał dzieci. Było naprawdę grudniowo.

Dzieci przygotowały panie: Dorota Olejniczak, Barbara Stasiak oraz Anna Wietrzak.