Tak jak w ubiegłych latach, w Pabianicach nad tym wydarzeniem czuwają pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury.

- W poniedziałek, 21 września dzieci i młodzież będą sprzątać tereny wokół swoich szkół oraz parki na terenie miasta – komentuje Joanna Papuga-Rakowska, dyrektor MOK-u.

Dla gimnazjów, szkół podstawowych oraz przedszkoli będą nieodpłatne worki oraz rękawice ochronne.