I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 16 w składzie: Barbara Usaczew, Dagmara Olejnik,  Wiktoria Plesińska (opiekun Andrzej Pasiński).

II miejsce również zajęła drużyna z SP 16: Julia Borowiecka, Martyna Strusińska, Katarzyna Śmiech (opiekun Jolanta Marczuk).

III miejsce dla ekipy ze Szkoły Podstawowej nr 2: Kamil Birnbaum, Adam Wądołowski, Filip Maciejewski (opiekun – Ewa Filipowska).

XVII edycję konkursu powiatowego Gimnazjada Europejska pod hasłem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 „Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością” zorganizował Klub Europejski działający w Szkole Podstawowej nr 16 pod opieką Jolanty Marczuk.

Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się znajomością geografii i historii Polski, najważniejszych zabytków kultury polskiej i europejskiej, wkładem polskiej kultury do dziedzictwa kulturowego Europy, tematyki integracji Polski z Unią Europejską, wiedzą o UE (historii, instytucjach) i jej działalności oraz symbolach UE na poziomie wykraczającym poza programy szkolne.