Dane dotyczące naboru do klas I w roku szkolnym 2021/2022

(Informacja na dzień 20 sierpnia 2021 roku)

  • I Liceum Ogólnokształcącym  utworzone będzie 5 klas o profilach:  2 klasy matematyczno-geograficzno-angielskim (1A, 1G), biologiczno – chemiczno – angielskim(1B), matematyczno – fizyczno-angielskim(1F), polsko – historyczno – angielskim(1H).

Razem będzie  uczniów – 147

  • II Liceum Ogólnokształcącym  utworzone zostaną 4 klasy o profilach:  matematyczno-fizyczno-angielskim (1A), matematyczno-geograficzno-angielskim (1C),  biologiczno – chemiczno – angielskim (1P),  polsko– historyczno-WOS (1H).

Razem będzie  uczniów – 127

 

  • W Zespole Szkół nr 1

- Technikum  utworzone będą 2 klasytechnik budownictwa(1TB) i technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych (1TMt/TPs)

- Branżowa Szkoła I Stopnia – utworzone zostaną 3 klasy – mechanik pojazdów samochodowych (1WA), monter zabudowy fryzjer (1WB), sprzedawca/monter sieci i instalacji sanitarnej/ cukiernik, kucharz/ stolarz, blacharz (1WC)

Razem będzie  uczniów – 161

  • W Zespole Szkół nr 2

- W  Liceum Ogólnokształcącym  - powstanie 1  klasa o profilu policyjno – wojskowym (1LOm)

-W Technikum – utworzone będzie  5 klas: technik informatyk (1Ti), technik grafiki i poligrafii cyfrowej (1Tc), ) technik grafiki i poligrafii cyfrowej/technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (1Tc/n), technik ochrony środowiska/ technik technologii żywności (1To/ż), technik automatyk/ technik elektryk (1Tau/e)

Razem będzie  uczniów – 197

 

  • W Zespole Szkół nr 3

-Liceum Ogólnokształcącym  - powstanie 1  klasa o profilu socjalnym (1Los)

- W Technikum - utworzone zostaną 4 klasy o profilach:  technik ekonomista/technik logistyk (1TEL), technik usług fryzjerskich/ technik hotelsrstwa (1TFH), technik fotografii i multimediów/technik reklamy (1TFoR)

Razem będzie  uczniów – 120

 

Dane z dnia 20 sierpnia 2021 roku:

ilość wszystkich klas: 24

ilość wszystkich uczniów: 752