Powiat Pabianicki złożył wniosek do Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi,  o dofinansowanie robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

Nazwa zadania to: „Przebudowa Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Pabianickiego - poprawa funkcjonalności obiektów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”.

Przedmiotem wniosku jest dofinansowanie przebudowy DPS w Konstantynowie Łódzkim, ul. Bechcice 3,  mającej na celu poprawę funkcjonalności oraz podniesienie standardu obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Prace będą dotyczyły modernizacji stołówki, przebudowy łazienek, wymiany windy oraz docieplenie szybu windowego i wiatrołapu.

Całkowity koszt zadania: 479 992,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 239 996,00 zł

Wkład własny: 239 996,00 zł