Zarząd Powiatu Pabianickiego złożył w kwietniu 2021 roku wnioski o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i otrzymał dofinansowanie na zadnia:

1. Przebudowa przejść dla  pieszych w drodze powiatowej nr 3306E - skrzyżowanie ul. Myśliwska/ ul. P. Skargi w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

% dofinansowania          80% 

kwota dofinansowania   72 000,00 zł

wkład własny                 18 000,00 zł 

razem                              90 000,00 zł

rok realizacji                   2021       

2.Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice ul. Platynowej), gmina Pabianice

% dofinansowania          80%  

kwota dofinansowania   72 000,00 zł

wkład własny                 18 000,00 zł 

razem                              90 000,00 zł

rok realizacji                   2021       

3. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3312E –ul. 20 Stycznia w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

% dofinansowania          80%  

kwota dofinansowania   48 000,00 zł

wkład własny                 12 000,00 zł 

razem                              60 000,00 zł

rok realizacji                   2021       

4. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3307E – ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim, gmina Konstantynów Łódzki

% dofinansowania          80%  

kwota dofinansowania   80 000,00 zł

wkład własny                 20 000,00 zł 

razem                              100 000,00 zł

rok realizacji                   2021       

 5. Budowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 4911E - Piątkowisko (okolice biblioteki), gmina Pabianice

% dofinansowania          80%  

kwota dofinansowania   72 000,00 zł

wkład własny                 18 000,00 zł 

razem                              90 000,00 zł

rok realizacji                   2021    

6. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3304E - ul. Grota Roweckiego w Pabianicach, gmina miejska Pabianice

% dofinansowania          80%  

kwota dofinansowania   28 000,00 zł

wkład własny                 7 000,00 zł 

razem                              35 000,00 zł

rok realizacji                   2021    

7. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3709E w Szydłowie, gmina Lutomiersk

% dofinansowania          80%  

kwota dofinansowania   28 000,00 zł

wkład własny                 7 000,00 zł 

razem                              35 000,00 zł

rok realizacji                   2021    

8. Przebudowa przejścia dla pieszych w drodze powiatowej nr 3314E - ul. Piłsudskiego, Wrząca, gmina Lutomiersk

% dofinansowania          80%  

kwota dofinansowania   80 000,00 zł

wkład własny                 20 000,00 zł 

razem                              100 000,00 zł

rok realizacji                   2021    

Termin realizacji zadań:   do końca 2021 r.