W imieniu Zarządu Powiatu Pabianickiego oraz pracowników Wydziału Oświaty i Wychowania, pragniemy złożyć dla Pani Grażyny Prycy,  wyrazy podziękowania za długoletnią pracę w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach.

Wyrażamy naszą wdzięczność osobie, która przez ponad 40 lat pomagała dzieciom, młodzieży i ich rodzicom, wykonując  wymagającą pracę  psychologa.

Dziękujemy za kilkanaście lat  zaangażowania w kierowanie placówką  jako  dyrektor poradni i jako społeczny zastępca dyrektora oraz za życzliwość, troskę i sumienną i rzetelną  pracę.

Życzenia dalszych sukcesów oraz długich lat w zdrowiu i pomyślności składali: Krzysztof Habura, Starosta Powiatu Pabianickiego i Gabriela Wenne-Błażyńska, Wicstarosta wraz z Mariuszem Wielebskim, dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianiacach.