Projekt wartości 350.000 zł pochodzących z Funduszy Unijnych jest realizowany przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Pabianicach.
 
Gabriela Wenne-Błażyńska wicestarosta: - Specjaliści z naszej Poradni przeszkolą 90 specjalistów zatrudnionych w innych poradniach z województwa łódzkiego. Jesteśmy jedyni, którzy otrzymali ten grant.
Starostwo Powiatowe i Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Pabianicach realizują grant w ramach projektu „Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno–pedagogicznego”. Nad całością i prawidłowością realizacji zadań wynikających z otrzymanego grantu czuwa dyrektor Mariusz Wielebski.
 
Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów. Przeprowadzą również, za pomocą nowych narzędzi diagnostycznych, dwukrotną diagnozę funkcjonalną. To diagnoza funkcjonalna specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci. Będą też prowadzić konsultacje w zakresie najnowszych narzędzi diagnostycznych do diagnozy funkcjonalnej dla rodziców ww. dzieci i dla specjalistów.
 
Projekt rozpoczął się 1 września i będzie realizowany przez rok. Na ten cel pozyskano 350.000 zł, które w całości pochodzą z Funduszy Europejskich „Wiedza Edukacja – Rozwój”.
Dzięki realizacji grantu pracownicy poradni otrzymają nieodpłatnie nowe narzędzia diagnostyczne i uprawnienia do ich stosowania.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pabianicach mieści się przy ul. Brackiej 10/12, tel. 42 239-77-88, e-mail: poradniapp@o2.pl