Szanowni mieszkańcy Powiatu Pabianickiego!

Częściowo wznawiamy pracę Starostwa Powiatowego. 

UWAGA!  Wszelkie opłaty należy dokonywać tylko drogą elektroniczną!

Zmiany dotyczą następujących wydziałów:

Wydział Komunikacji i Transportu – rejestracja pojazdów

(wejście od ulicy Piłsudskiego)

- rejestracja pojazdów będzie odbywać się z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu,  dokumenty należy dostarczać jak dotychczas, z wykorzystaniem pojemnika wrzutowego, który wystawiony jest codziennie przy wejściu do budynku „D” w godzinach 8.00 – 14.30

- będzie możliwość bezpośredniegoodbioru dokumentów komunikacyjnych (dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych) w godzinach 8.00 - 15.00  (piątek 8.00 - 14.00), z zachowaniem następujących zasad bezpieczeństwa:

- w sali obsługi  mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby, w tym 1 osoba  przy okienku informacji.

- opłaty związane z rejestracją pojazdu, prawami jazdy, wymianami tych dokumentów oraz inne należy dokonywać tylko drogą elektroniczną!

-potwierdzenia opłat należy załączać wraz ze składanymi dokumentami

 

Wydział Komunikacji i Transportu – Prawa jazdy

(wejście od ulicy Okulickiego)

- wszystkie sprawy będzie można załatwiać bezpośrednio  w godzinach 8.00 - 15.00   (piątek 8.00 - 14.00)

- w sali obsługi nie może przebywać więcej niż jedna obsługiwana osoba

-  potwierdzenia opłat należy załączyć wraz ze składanymi dokumentami

 

Załatwianie spraw dotyczących wydziałów:

 - Gospodarki Nieruchomościami  tel: (42) 225 40 58, (42) 225 40 59

 - Dróg i Mostów  tel: 605 223 808, (42) 225 40 54, (42) 225 40 27

będą realizowane w sposób pośredni,  wcześniej jednak trzeba wizytę umówić telefonicznie z pracownikiem danego wydziału, który w wyznaczonym miejscu, spotka się z petentem.

- Wydział Geodezji i Kartografii

 będzie możliwość osobistego złożenia wniosków spraw dotyczących: wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz wniosków dotyczących udostępnienia mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

Zgodnie z wymogami sanitarnymi dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W dalszym ciągu, mając na uwadze bezpieczeństwo klientów oraz pracowników urzędu, preferowaną formą kontaktu jest droga elektroniczna lub poczta tradycyjna.