Pan Józef Górniak odebrał odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioskodawcą był Marcin Wieczorek Wójt Gminy Pabianice. Krzysztof Habura, Starosta Pabianicki złożył gratulacje i życzył Panu Józefowi jeszcze wielu lat w zdrowiu.
 
Józef Górniak jest 82- letnim kowalem, który kultywuje w tym zakresie tradycje rodzinne. Zarówno jego ojciec, wuj oraz dziadek wykonywali ten niezbędny jeszcze na początku XX w. fach. Józef Górniak od 1968 r. do 2012 r. prowadził kuźnię w Porszewicach zlokalizowaną po zachodniej stronie drogi wiodącej z Konstantynowa Łódzkiego w kierunku Pabianic. Kuźnia ta została wzniesiona przez dziadka Józefa Górniaka w 1911 r. i z przerwami działała dzięki niemu do 2012 r., czyli do momentu, w którym budynek kuźni wraz z wyposażeniem został przekazany do organizowanego przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi muzeum na wolnym powietrzu w Kwiatkówku pod Łęczycą.
Po reaktywacji działalności przez Józefa Górniaka u schyłku lat 60 XX w., nadal wykonywał on usługi związane z podkuwaniem koni i naprawą narzędzi rolniczych. Jednak w przeważającej większości wykonywane przez niego prace polegały na przystosowywaniu narzędzi konnych do warunków działania z ciągnikiem, a wraz z rozwojem transportu prywatnego naprawiał resory do samochodów ciężarowych. Po 1989 r. Józef Górniak przeważnie remontował narzędzia, świadczył usługi spawalnicze i ślusarskie, np. ostrzenie wierteł do badań geologicznych, okazjonalnie wyrabiał ogrodzenia i balustrady.
 
Obecnie kowal Józef Górniak nadal prowadzi kuźnię w Porszewicach w nowym, wzniesionym przez siebie budynku. W swojej pracy wykorzystuje tradycyjne techniki kowalskie. Nadal podkuwa konie, remontuje i naprawia uszkodzone narzędzia rolnicze, dzięki czemu okoliczni mieszkańcy i rolnicy mają możliwość zapoznania się z zawodem wykonywanym przez nieliczne już osoby.
Zawód kowala uprawiany przez Józefa Górniaka należy do profesji niemal całkowicie zanikłych,