Stanowisko Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie konieczności budowy bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej relacji Zduńska Wola – Łódź Kaliska z drogą krajową nr 71  zostało przygotowane w związku z licznymi sygnałami docierającymi do Zarządu Powiatu Pabianickiego od mieszkańców Pabianic, dotyczącymi konieczności budowy tunelu, bądź wiaduktu kolejowego, czyli bezkolizyjnego skrzyżowania linii kolejowej relacji Zduńska Wola – Łódź Kaliska z drogą krajową nr 71, w ulicy Lutomierskiej w Pabianicach.

Od dłuższego czasu narasta i jest coraz bardziej widoczny problem komunikacyjny   w omawianym rejonie skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową. Istniejący przejazd strzeżony, przy coraz większym ruchu kołowym nie jest w stanie spełniać swojej roli. Przy każdym zamknięciu szlabanów przejazdu dochodzi do zatorów drogowych w obrębie najbliższych skrzyżowań. Stan ten ulegnie dalszemu pogorszeniu po wybudowaniu  w Łodzi tunelu średnicowego, mającego połączyć ze sobą stację Łódź Fabryczna ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec.