W ramach programu „Zdalna szkoła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej otrzymaliśmy 100 tysięcy na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla szkól ponadpodstawowych.
Powiat Pabianicki zakupił 37 laptopów przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów. Dyrektorzy placówek zadecydują o rozdzieleniu sprzętu, który zostanie im przekazany.
Planowane jest rozdysponowanie dla poszczególnych placówek:
I LO w Pabianicach – 8 szt
II LO w Pabianicach – 9 szt
ZS nr 1 w Pabianicach – 5 szt
ZS nr 2 w Pabianicach – 6 szt
ZS nr 3 w Pabianicach – 5 szt
ZSS nr 4 w Konstantynowie Łódzkim – 2 szt
ZSS nr 5 w Pabianicach – 2 szt