Zakończył się  inwestycja polegająca na przebudowie   drogi powiatowej  4912E - na całym odcinku - od drogi wojewódzkiej 482 ( skrzyżowanie w Dobroniu ) do granicy powiatu ( w Rokitnicy).

 

W ramach tego zadania wykonane zostały prace:

- przebudowa jezdni trasy zasadniczej do szerokości jezdni 6,0 m - 1,47 km

- budowa chodnika na długości ok. 1,31 km

- przebudowa zjazdów –  968 m2

- przebudowa przepustów (pod zjazdami) –  197 m

- odwodnienie korpusu drogowego (odtworzenie rowów przydrożnych)

- wykonanie utwardzonego pobocza szer. 1,0 m – 1448 m2

- poprawa geometrii skrzyżowań z drogami bocznymi

- dostosowanie parametrów łuków pionowych i poziomych do obowiązujących przepisów

- oznakowanie poziome i pionowe

- umieszczenie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego  - spowalniacze – „poduszki

berlińskie” – 4 sztuki

- wycinka drzew i krzewów w korpusie drogowym.